facebook

尊龙凯时

AIKO, Find Your Power

Intersolar Europe 2024

We are AIKO

We Are AIKO

AIKO to wiod?ca na ?wiecie firma zajmuj?ca si? nowymi technologiami energetycznymi, która koncentruje si? na badaniach i rozwoju oraz produkcji podstawowych produktów fotowoltaicznych oraz zintegrowanych rozwi?zań do wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii, dostarczaj?c klientom ogniwa s?oneczne, modu?y ABC (All Back Contact).
BateriaBateria
Modu?Modu?
Sk?adowanieSk?adowanie
Rozwi?zaniaRozwi?zania

120 GW+

Skumulowane dostawy ogniw

35 mld+

Obrót w 2022 roku

15,000+

Pracownicy na ca?ym ?wiecie

1,000+

Patenty

Znajd? rozwi?zanie dla siebie

Rozwi?zania o wielu zastosowaniach spe?niaj?ce ró?ne wymagania dotycz?ce energii s?onecznej.

G?os Klienta

Nasi klienci ciesz? si? energi? s?oneczn? i zmieniaj? ?wiat.
Projekt niemieckiej winnicy Ellermann-Spiegel

W projekcie zastosowano rozwi?zania dla dachów przemys?owych, wykorzystuj?ce seri? modu?ów ABC N-type.

Razem z nami

Budowanie partnerstwa na rzecz warto?ci klienta i Twojej firmy.
Burgenland

Osi?gni?cie neutralno?ci wobec efektu cieplarnianego w Burgenlandzie w roku 2030
Dowiedz si? wi?cej

Wiadomo?ci i nowo?ci

尊龙凯时 - 人生就是搏!

AIKO przedstawia wysokowydajne modu?y fotowoltaiczne ABC N-type nowej generacji

01 marca 2024

Nowo?ci
尊龙凯时 - 人生就是搏!

AIKO uhonorowane CISOLAR AWARDS 2023

14 grudnia 2023

Wiadomo?ci
尊龙凯时 - 人生就是搏!

AIKO i Solfinity podpisuj? umow? dystrybucyjn? na rynek polski

30 listopada 2023

Wiadomo?ci
【网站地图】【sitemap】